Bildet ovenfor er mulig fra 1897 og tatt fra sør side av Råk. Her er de to gårdene på Råk nærmest mot sør. Berge og Vorphaugen på henholdsvis vestre og østre side av Høvågen som var navnet på indre del av Vågen

Bildet ovenfor er mulig fra 1897 og tatt fra sør side av Råk. Her er de to gårdene på Råk nærmest mot sør. Berge og Vorphaugen på henholdsvis vestre og østre side av Høvågen som var navnet på indre del av Vågen