Boligtomter for salg

Det er opparbeidet 9 boligtomter som ligger på Djupvikhaugen, en høyde på sør side i Råkvåg. Det er fortsatt 6 boligtomter ledige for salg. Markert i det gule området BF2 nedenfor.

  • Bilvei fram til tomtene
  • Vann fra kommunalt vannverk
  • Tilknytning til kommunalt kloakkanleg
  • Strøm frem til tomta
  • Telefon lagt frem til tomta
  • Avløp for takrennevann til tomta
  • Kort avstand til Råkvåg sentrum og havna
  • I Råkvåg er det restauranter, butikk med post, frisør og kafeer
  • Gangavstand fra tomtene ned til havna og Råkvåg sentrum
  • Diverse kulturtilbud

Se også:

Plankart

Djupvikhaugen 2

Plankart

For mer informasjon kontakt:

Karl Idar Frengen E-post: kif@raak.no eller telefon: 926 14 506