Boligtomter for salg

 • Bilvei fram til tomtene
 • Vann fra kommunalt vannverk
 • Tilknytning til kommunalt kloakkanleg
 • Strøm frem til tomta
 • Telefon lagt frem til tomta
 • Avløp for takrennevann til tomta
 • Kort avstand til Råkvåg sentrum og havna
 • I Råkvåg er det restauranter, butikk med post, frisør og kafeer
 • Gangavstand fra tomtene ned til havna og Råkvåg sentrum
 • Diverse kulturtilbud

Djupvikhaugen 1

Priser på tomtene:
Boligtomter: 180 000 pr stk.
Hyttetomter: Pris fra 330 000 til 500 000 kr.

Det er 2 felt som ligger i området.
I Djupvikhaugen 1 er en god del tomter bebygd. Det er fortsatt flotte tomter ledige.
5 ledige boligtomter markert med blå stjerne.
3 ledige hyttetomter markert med grønn stjerne.

Djupvikhaugen 2

Djupvikhaugen 2 på vest side er nylig utbygd.
5 hyttetomter øverst I feltet markert med grønn stjerne.
4 boligtomter I nedre del av feltet markert med blå stjerne.

Boligtomter for salg

 • Bilvei fram til tomtene
 • Vann fra kommunalt vannverk
 • Tilknytning til kommunalt kloakkanleg
 • Strøm frem til tomta
 • Telefon lagt frem til tomta
 • Avløp for takrennevann til tomta
 • Kort avstand til Råkvåg sentrum og havna
 • I Råkvåg er det restauranter, butikk med post, frisør og kafeer
 • Gangavstand fra tomtene ned til havna og Råkvåg sentrum
 • Diverse kulturtilbud

Djupvikhaugen 1

Priser på tomtene:
Boligtomter: 180 000 pr stk.
Hyttetomter: Pris fra 330 000 til 500 000 kr.

Det er 2 felt som ligger i området.
I Djupvikhaugen 1 er en god del tomter bebygd. Det er fortsatt flotte tomter ledige.
5 ledige boligtomter markert med blå stjerne.
3 ledige hyttetomter markert med grønn stjerne.

Djupvikhaugen 2

Djupvikhaugen 2 på vest side er nylig utbygd.
5 hyttetomter øverst I feltet markert med grønn stjerne.
4 boligtomter I nedre del av feltet markert med blå stjerne.